Kursangebot

Kurse 1 – 10 (60)
Kursnummer Titel
2122-121-FR Englisch Fortgeschrittene Anfänger
2122-151-FR Spanisch Anfängerkurs
2122-111-FR Deutsch als Fremdsprache
2122-21-1-9401b-AE Aquagymnastik im stehtiefen Wasser
2122-21-1-9402b-AE Aquagymnastik im stehtiefen Wasser
2122-122-FR Englisch
2122-152-FR Spanisch Jahreskurs "conversacion"
2122-141-FR Italienisch
2122-142-FR Italienisch
2122-312-RB Qi Gong -Tai Chi