Multimedia, Informatik

Kurse 1 – 10 (10)
Kursnummer Titel
1920-221-FR Excel (Grundkurs)
1920-210-RB-E iPhone Basiskurs
1920-210-RB-E1 Smartphone Basiskurs
1920-210-RB-E2 iPhone Aufbaukurs
1920-223-FR Fotos von der Kamera ins Fotoalbum
1920-210-RB-E3 Smartphone Aufbaukurs
1920-224-FR Fotografieren / Bildbearbeitung (Photoshop Elements)
1920-225-FR Apple: Mac für Einsteiger
1920-226-FR Word (Grundkurs)
1920-227-FR Computer-Hilfe-Kurs